Fitaal langs het Kanaal

Aankondiging actie Den Haag 11 januari,
 
Beste Fitaalleden,

De Nederlandse sportwereld komt dinsdag 11 januari op initiatief van NL Actief in actie.
Samen met bekende en minder bekende sporters, politici en experts vragen we die dag aandacht voor het maatschappelijk belang van sport. Voor een gezonde en weerbare samenleving moeten we nu juist alles op alles zetten om bewegingsarmoede tegen te gaan.

In Den Haag zal een glazen huis staan met daarin een 3-tal hometrainers waarop prominenten aandacht vragen voor de essentiële rol van sport en bewegen. De Kamer nam op 21 december unaniem een motie aan met de strekking dat sport als essentieel moet worden gezien. Met de actie hopen we dat ook het kabinet het maatschappelijke belang van sport erkent.

Fitness Fitaal wil graag haar actiesteentje bijdragen die dag. En daar hebben we jullie bij nodig.
 

We willen een zo lang mogelijke rij Fitaalleden langs het Kanaal door Walcheren opstellen op dinsdag 11 januari van 13.00 uur tot 13.30 uur.


Daarbij mag je kenbaar maken dat jij het eens bent met de stelling dat sporten essentieel is en dat je heel graag weer bij Fitness Fitaal aan de slag wil.

Om de actie goed te kunnen organiseren vragen we je om je aan te melden via de reserveringsapp van Fitaal of via de mail info@fitnessfitaal.nl.

Wij zullen Omroep Zeeland en de PZC op de hoogte brengen van onze actie en, aangezien we de landelijke pers als RTL en NOS toch al hebben gehaald, ook de landelijke pers inlichten over de actiebereidheid in Vlissingen.

Laten we er met z’n allen een vredig maar krachtig half uur van maken waarbij we duidelijk maken dat de maat vol is en dat sportscholen open moeten!

We hopen jullie dinsdag 11 januari allemaal te zien, samen staan we sterk.

Namens Fitness Fitaal,

Jan, Thomas,

Mia, Richard, Miriam, Myrthe, Francine, Sylvia, Klaas, Edzard, Khaled, Natascha, Karin, Jeroen, Hanna, Kris en Tanja